Sztuka przeciw zagubieniu

Współczesność jest tematem, który poprzez nowoczesne środki artystyczne, medialne i techniczne poddaje się najróżniejszym interpretacjom.

Młodzi twórcy szukają ujścia dla swoich frustracji oraz piętnują wartości czasów obecnych związane z konsumpcją, podporządkowaniem korporacyjnym czy zjawiskiem rezygnacji z własnej indywidualności i odrębności. Artystyczna burza ma wywołać refleksję widzów nad swoimi celami, zagubieniem pierwotnych pragnień, stopniem swojego uzależnienia od świata komercji.

Jako środki wyrazu dla takiego artystycznego buntu stosowane są m.in.: muzyka, wideoklipy, murale, komiksy oraz koncerty audiowizualne. Należy mieć nadzieję, że niepokorni twórcy zachowają niezależność i wierność przywiązaniu do autentyczności swoich przekonań oraz zachowań.