Wyzwalająca pasja twórczości

Odkrycie własnej drogi w życiu, często na przekór powszechnie lansowanym trendom, jest pierwszym krokiem do zamanifestowania swojego sprzeciwu i odrębności.

Drugi warunek to posiadanie zdolności twórczych, które umożliwią przedstawienie swoich przekonań i sposobu patrzenia na inne osoby, czy też na społeczeństwo jako całość. Wyjątkową sytuacją jest połączeniu kilku różnych form działania artystycznego. Dzięki tej swoistej twórczej fuzji artysta realnie generuje artystyczny „byt unikalny”. W tym celu autor przekazu posługuje się słowem, dźwiękiem, obrazem, architekturą.

Wszystkie te zintegrowane elementy - a do tego umiejętnie sfabularyzowane - stanowią opowieść, której naprawdę trudno nie zauważyć.